Wednesday, September 30, 2015

Texas bluebonnets

Hoa biểu tượng của Texas là Bluebonnet. Vào một chiều mùa xuân mát dịu, mặt trời đang từ từ di chuyển qua phía bên kia của địa cầu thì cánh đồng hoa bluebonnets nhìn bức rức như thế này đây. (Tôi tế nhị không post ảnh các em, các chị, nhất là các bà xồn xồn nằm, ngồi, lăn, lộn nhí nhố và ngô nghê để chụp ảnh giữa cánh đồng hoa xinh đẹp - Tương tự như cách các bà các cô đua nhau mặc yếm chụp ảnh ở hồ sen Hà Nội)
Bluebonnet cũng là tên của giải thưởng văn học cho các các giả viết sách thiếu nhi ở Texas. Các tác giả thỉnh thoảng được mời vào các trường học diễn thuyết. Mùa hè vừa rồi, Spagetti và French Fries thách mẹ đọc hết sách của các tác giả Bluebonnets 2015-2016.
Mẹ hai bạn đọc được 50% trong cái list này: hoàn thành rực rỡ nhiệm vụ được giao. Mission accomplished!!!
What can I say? I always see the glass half FULL.

No comments:

Post a Comment